Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är en behandlingsform som med hjälp av händerna lindrar området du upplever smärta på. Idag är kiropraktik en väl integrerad del i den svenska hälso- och sjukvården. På vår kiropraktorklinik arbetar en erfaren kiropraktor som med hjälp av kraftfulla men kontrollerade rörelser och tryck kan behandla din smärta. Kiropraktik omfattar en rad olika verksamhetsområden som innehåller diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande arbete i rörelseapparaten. Smärtor kan uppstå i hela kroppen men denna behandlingsform fokuserar främst på smärtor som uppstår i rygg och nacke.

Som Legitimerad kiropraktor i Vaxholm har vi god förståelse för den kontakt som finns mellan nervsystemet och ryggradens funktion. Nervsystemet är kroppens kommunikations- och kontrollsystem och detta samspel utgör grunden för all form av kiropraktik.

Manipulera dina leder med HVLA-manipulation

Inom kiropraktiken talar man ofta om att manipulera leder för att öka rörligheten igen. Manipulationsbehandlingar är därför vanligt förekommande vid en kiropraktisk behandling och en metod vår kiropraktor använder är en HVLA-manipulation. En HVLA-manipulation innebär att man manipulerar leden med tryck i hög hastighet och låg amplitud. Vi utför behandlingen med kontrollerad hastighet och kraft för att öka rörligheten igen.

En HVLA-manipulation kan förändra ledens rörelsemönster och minska den smärta du upplever i exempelvis rygg, nacke eller knän. Vår kiropraktor i Vaxholm använder denna metod för att starta en kedjereaktion i kroppen. Med kraftfulla tryck manipulerar vi ledens funktion för att därefter påverka nervsystemet och sist påverka muskulaturen.

Så går det till när vi utför en kiropraktisk behandling

En förutsättning för en lyckad behandling med kiropraktik är att anpassa behandlingsmetoden utifrån din kropp och de smärtor du upplever. Detta är anledningen till att vår kiropraktor i Vaxholm inleder varje nybesök med en konsultation för att lära känna dig, din kropp och rekommendera rätt behandling för dig.

Under konsultationen kommer vår kiropraktor undersöka ryggens leder och muskler för att lokalisera det område där smärtan uppstår. Vi använder våra händer för att hitta eventuella spänningar, ändrade rörelsemönster och skador för att diagnostisera dina besvär och ta fram ett lämpligt behandlingsprogram.

Då ska du besöka en kiropraktor

Du behöver inte uppleva smärta och värk för att kunna boka en behandling med kiropraktik för att rehabilitera dina besvär. En kiropraktisk behandling är även bra att boka i förebyggande syfte för att undvika framtida smärtor och eventuella skador. När du besöker vår kiropraktorklinik undersöker vi dina besvär för att ta fram ett behandlingsprogram med enstaka eller ett flertal besök. Vi strävar efter ett långsiktigt resultat så att du kan röra kroppen utan smärta eller hinder. Vår kiropraktor i Vaxholm tar fram ett program med förebyggande åtgärder som du även kan utföra hemma för fortsatt god rehabilitering.

Legitimerad kiropraktor med lång erfarenhet

Vi är stolta över vår kunskap inom kroppen och rörelseapparatens komplexa funktion. På kliniken arbetar en Legitimerad kiropraktor i Vaxholm med lång erfarenhet av att behandla och rehabilitera smärtor med kiropraktik. Under våra verksamma år har vi behandlat olika smärtor som kan uppstå i rygg, nacke, leder och muskler. Vi kan stolt titulera oss specialister inom kiropraktik med god förståelse över kroppens rörelsemönster.

Vi tror på goda relationer och välkomnar dig till ljusa och inbjudande lokaler för din behandling. Vi värdesätter det personliga bemötandet och vill att du ska känna dig trygg med att vända dig till vår klinik för att behandla dina smärtor. Du är välkommen att boka tid hos vår kiropraktor i Vaxholm vid akuta såväl som kroniska besvär.

Boka tid hos kiropraktor vid smärta i rygg och nacke

Kroppen är fascinerade på många sätt och vis men ibland kan smärtor uppstå utan någon förvarning. Smärtor är i många fall ett tecken på att något inte står rätt till, att någon led är överbelastad eller att en nerv hamnat i kläm. Smärtor kan bland annat uppstå tillföljd av enformiga rörelser, att du överbelastat din muskel vid hård träning eller tidigare skador.

Kiropraktik är en behandling för dig som upplever någon form av smärta i kroppen. Det innebär att du inte behöver uppleva extrem smärta för att boka tid hos vår kiropraktor i Vaxholm. Du är välkommen till oss för att behandla, rehabilitera och förbygga smärtor i hela kroppen oavsett hur besvärande eller milda de må vara.

Välkommen att boka tid hos vår kiropraktor i Vaxholm för att lindra smärtan i kroppen.