kiropraktor-utför-kiropraktik-skuldran

Kiropraktik

Det är inget ovanligt att uppleva smärtor i leder, muskler, rygg eller nacke. Dessa smärtor kan vara ett tecken på att något hamnat i kläm, att du överansträngt dig eller sträckt en muskel. Vad som orsaker dessa smärtor varierar men det kan bland annat bero på ett enformigt arbete, stillasittande jobb eller överansträngning vid tuff träning. Vissa smärtor är av den mildare graden och kan således gå över av sig själv.

Om din smärta och värk håller i sig och i slutändan påverkar din vardag behöver du bli behandlad med kiropraktik. Då är du välkommen till vår kiropraktor i Vaxholm som diagnostiserar dina besvär för att ta fram en lämplig behandlingsplan för dig.

Noggrann konsultation för att diagnostisera dina besvär

Vi ska vara tacksamma för kroppen, att den har förmågan att ta oss framåt varje dag på ett eller annat sätt. Däremot är det inte ovanligt att kroppen ibland jobbar emot en om man gör en rörelse som kroppen inte riktigt gillar. Då kan en led eller muskel hamna i kläm och orsaka smärta i olika hög grad.

Det är inget farligt att få ont i kroppen, i många fall går det över av sig själv. Däremot om smärtan håller i sig länge och påverkar din vardag är det ett tecken på att något är fel långt inne i leden. Vår kiropraktor i Vaxholm har lång erfarenhet av att jobba med kroppen och kan behandla och rehabilitera diverse smärtor som kan uppstå. Med kiropraktik kan vi bland annat behandla ryggproblem, nackspärr, löparknä eller benhinneinflammation med mera.

Då alla kroppar är olika och har olika förutsättningar för att läka inleder vår kiropraktor varje behandling med kiropraktik med en personlig konsultation. Vi undersöker ryggradens leder och muskler för att diagnostisera dina besvär och därefter ta fram en behandlingsplan anpassad för dig. Med denna metod kan vi upptäcka spänningar, förändringar i rörelsemönstret eller skador.

Behandla dina smärtor med kiropraktik

Kiropraktik har vuxit i popularitet de senaste åren och är idag en väl integrerad behandlingsform inom den svenska hälso- och sjukvården. Som erfaren kiropraktor i Vaxholm är vårt syfte med kiropraktik att hitta orsaken till smärtan och behandla den så att du får ökad rörlighet i kroppen. Du är välkommen till vår kiropraktorklinik även i förebyggande syfte. Det innebär att du inte måste uppleva smärta för att få en behandling med kiropraktik utan denna behandling kan även användas för att undvika skador i framtiden. Detta är särkilt viktigt om du exempelvis tränar hårt och ofta, har ett fysiskt arbete eller ofta spänner dina axlar.

Som kiropraktor i Vaxholm är det vår uppgift att lokalisera smärtan så att du har möjlighet till rätt rehabilitering. När vi hittar orsaken till varför du har ont tar vi fram en behandlingsplan som successivt rehabiliterar kroppen. Beroende på hur omfattande dina besvär är kan du vara i behov av ett eller flertal besök hos vår kiropraktor. För att lindra dina besvär på lång sikt är kiropraktik bra att utföra kontinuerligt. Utifrån dina behov tar vi fram förebyggande övningar som du kan utföra hemma.

HVLA-manipulation är en vanlig behandlingsteknik

När man talar om kiropraktik är det en behandling vars syfte är att manipulera kroppens leder. På vår kiropraktorklinik är det därför vanligt att vi använder en effektiv manipulationsbehandling i vårt arbete. Denna behandling kallas även för HVLA-manipulation. Vår kiropraktor i Vaxholm använder HVLA-manipulationen för att manipulera leden med kraftfulla men kontrollerade tryck i hög hastighet. Detta hjälper leden att förbättra rörligheten.

Denna behandlingsmetod är skonsam och bidrar till att förändra rörelsemönstret och lindra den smärta du känner i kroppen. När vår kiropraktor manipulerar leden skapas en kedjereaktion i kroppen. Trycket påverkar ledens funktion för att därefter påverka nervsystemet och därmed muskulaturen. Då vi har lokaliserat orsaken till smärtan så kan vi vid behov inkludera en mjukdelsbehandling. Detta är en rejäl massage och triggerpunktbehandling som går att kombinera med en ledmanipulation.

Kiropraktik lindrar smärta i rygg, nacke och leder

Vi är en nyetablerad kiropraktorklinik som värdesätter det personliga bemötandet och att du känner lindring i kroppen. När du besök vår kiropraktor i Vaxholm för en behandling med kiropraktik ingår diagnostik, anpassat behandlingsprogram, rehabilitering samt förebyggande arbete. Smärtor uppstår främst i rygg och nacke, vilket är en anledning till att vi fokuserar extra mycket på dessa kroppsdelar. Om du upplever smärta på andra ställen i kroppen är du sjävklart välkommen att boka kiropraktik hos vår kiropraktor i Vaxholm.

  • Vi kan behandla molande ryggvärk.
  • Behandla nackspärr.
  • Behandla stela axlar,
  • Behandla löparknä.
  • Behandla stela och spända muskler och leder.

Boka kiropraktik för att behandla dina ryggproblem

Du ska inte behöva leva med smärta i leder eller muskler. Detta påverkar inte endast din vardag utan kan även förvärras om de inte åtgärdas. Vid ryggproblem, nackspärr eller stela axlar med mera är du välkommen att boka tid för kiropraktik hos vår kiropraktor i Vaxholm.

Vi erbjuder kvalitativa behandlingar med HLVA-manipulation, rehabiliteringsövningar samt förebyggande åtgärder så att din kropp mår bra. Du är välkommen att se mer av våra priser för kiropraktik eller om du har några frågor inför din bokning. Välkommen!

Lindra de smärtor du känner i rygg, nacke och axlar. Med kiropraktik manipulerar vi leden för ökad rörlighet och mindre smärta.